V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE WKF
ROKIETNICA CUP 2018

Regulamin

ORGANIZATOR:

 • UKS „Błyskawica” z Rokietnicy

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Rokietnicki Ośrodek Sportu

 

PATRONAT:

 • Wójt Gminy Rokietnica

 

CEL ZAWODÓW:

 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych konkurencjach.
 • Popularyzacja karate wśród dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia na sportowo.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

14.04.2018 r. /sobota/ godz. 10.00

Hala sportowa w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29

 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW,
 • Posiadanie licencji zawodniczej PZK (od 10 roku życia),
 • Posiadanie legitymacji szkolnej,
 • Uiszczenie opłaty startowej.

 

PROGRAM ZAWODÓW:

14.04.2018r. (sobota) r.

GodzinaProgram
9:00-9:30Przyjmowanie wpłat, kontrola dokumentów w biurze zawodów
9:30Odprawa sędziów
9.45 Odprawa kierowników ekip
10:00Uroczyste otwarcie zawodów
10:15Eliminacje kata i kumite
17:00Planowane zakończenie zawodów

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

Poprzez stronę: https://rokietnica.karatecup.pl
w terminie do 11.04.2018r. (środa) do godz.24:00 (do północy)
Zgłoszenia po terminie – w dniu zawodów dodatkowo płatne 10 zł od konkurencji.

Kontakt w sprawie zawodów:
Renata Suszka – 509 401 554
Jarosław Kuc – 607 603 535
 

WIEK ZAWODNIKÓW:

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia zawodniczki/zawodnika
 

OPŁATA STARTOWA

 • jedna konkurencja indywidualna – 40 zł
 • dwie konkurencje indywidualne – 60 zł
 • KATA drużynowe – 50 zł

 

ZAPLANOWANE KONKURENCJE: kliknij aby rozwinąć listę


 

PRZEPISY

Wszystkie konkurencje rozgrywane są według przepisów WKF z następującymi zmianami.

KIHON:
(w przypadku większej liczby zawodników w jednej kategorii wiekowej podział na grupy)
Yoi, Hidari zenkutsu- dachi, następnie:
1. Oi- tsuki do przodu 3 razy

2. Oi- tsuki do tyłu 3 razy
3. Age- uke do przodu 3 razy
4. Gedan- barai do tyłu 3 razy
5. Mae- geri do przodu 3 razy
6. Mae- geri przednią nogą do tyłu 3 razy
PRZY KAŻDEJ 3 TECHNICE KIAI
 
KATA PASY POMARAŃCZOWE I WYŻSZE

 • 2011 i młodsi 2 KATA na zmianę
 • 2010-2009 2 KATA na zmianę
 • 2008-2007 3 KATA na zmianę
 • 2006-2005 3 KATA na zmianę
 • 2004-2003 3 KATA na zmianę

 
KATA DRUŻYNOWE (BEZ BUNKAI)

 • 2009 i młodsi – 1 KATA
 • 2006,2007,2008 – 1 KATA
 • 2005 i starsi – 2 KATA na zmianę

 
FANTOM : Przez 30 sek. zawodnik wykonuje techniki kumite (jodan – bez kontaktu, chudan – kontakt dozwolony)
 
KUMITE CHŁOPCÓW (podać wagę zawodnika !!!)

 • 2010-2009 – 3wagi – czas walki: 1 minuta
 • 2008-2007 – 3wagi – czas walki: 1 minuta
 • 2006-2005 – 3wagi – czas walki: 1 minuta
 • 2004-2003 – 3wagi – czas walki: 1,5 minuta

KUMITE DZIEWCZĄT (podać wagę zawodniczki !!!)

 • 2009-2010 – 2wagi – czas walki: 1 minuta
 • 2007-2008 – 2wagi – czas walki: 1 minuta
 • 2005-2006 – 2wagi – czas walki: 1 minuta
 • 2004-2003 – 2wagi – czas walki: 1 minuta

 

NAGRODY:

 • Medale, puchary, dyplomy (za miejsce i uczestnictwa).
 • Puchar dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki turnieju.
 • W trakcie zawodów czynny będzie bufet i kawiarnia ,,U Kamilka’’ oraz stoisko z akcesoriami do sztuk walki.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu.
 • W konkurencji kihon zawodnicy wykonują podany wcześniej kihon. Na końcu każdego przejścia kiai. Sędzia podaje komendy i liczy przejścia.
 • Zawodnicy startujący w konkurencji KATA nie mogą startować w konkurencji KIHON i odwrotnie.
 • Zawodnicy startujący w konkurencji FANTOM nie mogą startować w konkurencji KUMITE i odwrotnie.
 • Jeden zawodnik może wystartować TYLKO W JEDNEJ konkurencji KATA indywidualne.
 • Prosimy o podanie dokładnej wagi zawodników startujących w konkurencjach kumite na ich podstawie nastąpi podział na kategorie wagowe.
 • Możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją.
 • We wszystkich konkurencjach są 2 trzecie miejsca.
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach Organizator może je połączyć.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 • W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.
 • Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z PZ Karate.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów.
 • Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy. Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.
 • Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 200zł.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej.
 • Losowanie na podstawie pisemnych zgłoszeń odbędzie się dnia 12 czerwca.
 • Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Renata Suszka
kontakt tel. +48 509 401 554
Jarosław Kuc
kontakt tel. +48 607 603 535
email:
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!!!

PROGRAM ZAWODÓW

14.04.2018 - (sobota)
GodzinaProgram
9:00-9:30Przyjmowanie wpłat, kontrola dokumentów w biurze zawodów
9:30Odprawa sędziów
9.45 Odprawa kierowników ekip
10:00Uroczyste otwarcie zawodów
10:15Eliminacje kata i kumite
17:00Planowane zakończenie zawodów

MIejsce Zawodów

Hala sportowa w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29

Click to open a larger map

Rokietnica
0°
zamglenie
wilgotność: 76%
wiatr: 4m/s zach. - płd. zach.
Max: -1 • Min: -1
3°
Nd
5°
Pon
6°
Wt
4°
Śr
Weather from OpenWeatherMap

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny